เกี่ยวกับเรา [ about us ]

บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด

      บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานก่อสร้าง อาคาร งานโยธาทั่วไป จากบริษัทฯ เอกชน

      ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายขอบเขตการดำเนินงานมากขึ้น โดยการรับเหมางานกับหน่วยงานราชการ อาทิ

      กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย สำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านงานถนน งานสะพาน งานสะพานลอยคนเดินข้าม และงานอาคาร มาถึงปัจจุบัน

Teams [ ทีมงานของเรา ]

นายธวัชชัย พิมสาร

ที่ปรึกษาบริษัท
วย.1616


นายสุวัฒน์ กรัณย์พิสิฐ

ฝ่ายวิศวกรรม
ภย.37428


นายสัญญา โอวเจริญสกุล

ฝ่ายสถาปัตยกรรม
ภ-สถ.8005