ติดต่อเรา [ Contact us ]

บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด

144/19 อาคารเอ คลองจั่นเพลส ชั้น 6 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
Phone : 02-377-1449 Fax : 02-377-1450 Mobile : 089-131-1119
Email : thanmankong@than-group.com Website : than-group.com

ติดต่อ

นายชัยวัฒน์ กรัณย์พิสิฐ
Phone : 089-131-1119
Email : thanmankong@than-group.com
นายสุวัฒน์ กรัณย์พิสิฐ
Phone : 089-995-6888
Email : bestcivil@than-group.com
นายธวัชชัย พิมสาร
Phone : 081-583-6697
Email : thanakornchai@than-group.com

แผนที่