บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล


บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล


บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล


บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล


บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล


บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด

มุ่งเน้นพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ ด้านงานก่อสร้างตามมาตรฐานสากล

บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด

         บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานก่อสร้าง อาคาร งานโยธาทั่วไป จากบริษัทฯ เอกชน

         ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายขอบเขตการดำเนินงานมากขึ้น โดยการรับเหมางานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย สำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย โดยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านงานถนน งานสะพาน งานสะพานลอยคนเดินข้าม และงานอาคาร มาถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม